Skip to content

Så skapar IDC nytta för industrin i Skaraborg

Nyhet

IDC West Sweden AB har genom åren drivit ett antal projekt för att skapa utveckling och långsiktig hållbarhet för industrin i Skaraborg. Nyligen har vi startat upp projekt inom flera olika områden som är till stor nytta för industriföretag i regionen.

Under vår utvecklingsdag Mitt Europa, som visar på hur EU:s investeringar används och gör nytta i regionen, presenterade vi ett urval av våra insatser.

Läs mer om utvecklingsdagen Mitt i Europa på IDC West Sweden:s webbplats

Anders Breitholtz, Circular Hub, berättade om hur projektet jobbar med cirkulär ekonomi för möbel- och textilbranschen.

Du måste godkänna