Skip to content

Så ger en cirkulär affärsmodell både affärsnytta och miljönytta

Cirkulär ekonomi
Att skapa en cirkulär affärsmodell innebär bland annat att djupdyka i vad som ger din produkt värde genom att koppla det till mer cirkulära erbjudanden. Det handlar om att få en ekonomi designad för att återskapa värde.

Hur kan en affärsmodell kring soffor för utomhusbruk, tofflor av fårull, belysning och ridkläder bli mer cirkulär? Det fick deltagarna i en workshop arrangerad av Circular Hub jobba med, under ledning av Tobias Jansson från CircularEconomy.se  

Både affärsnytta och miljönytta
– Nya smarta affärsmodeller får produkterna att användas så länge som möjligt vilket skapar en högre grad av resurseffektivitet och bidrar till både affärsnytta och miljönytta, inledde Tobias Jansson sin föreläsning. En cirkulär affärsmodell ser till att produkten eller det material som ingår skapar värde på nytt.

Fem sätt att skapa värde i en cirkulär affärsmodell
Under workshoppen arbetade deltagarna i Tillväxtverkets modell – Cirkulär Business Model Canvas. Originalet skapades av Alexander Osterwalder och ger svar på bland annat; vad erbjuder vi och till vilka kunder? Var kommer pengarna ifrån? Att jobba med en cirkulär affärsmodell blir ett sätt att arbeta med hållbarhet i kärnan av sin verksamhet. Tillväxtverkets modell utgår från Osterwalds modell men har lagt till exempel på saker som rör cirkularitet under respektive rubrik, samt en ruta för positiv, respektive negativ påverkan på planeten och samhället längst ner.

Klicka på bilden för att se Tillväxtverkets Cirkulär Business Model Canvas.

– När vi skapade den cirkulära affärsmodellscanvasen utgick vi från ett ramverk med inspiration dels från Ellen MacArthur Foundation, dels från Accenture som identifierat fem olika sätt att skapa värde i en cirkulär affärsmodell. Dessa fem bidrar till att designa bort avfall och gifter, hålla produkter och material i omlopp och att regenerera naturliga system (bygga upp och förbättra över tid), förklaradeTobias, som varit del i den grupp som haft uppdraget från Tillväxtverket att ta fram Cirkulär Business Model Canvas.

 • Cirkulär råvara
 • Återtagande av material
 • Förlängt produktanvändande
 • Delandeplattformar
 • Produkt som tjänst

Så skapas affärsnytta
En cirkulär affärsmodell är mer resurseffektiv än en linjär motsvarighet och skapar därmed miljönytta. Dessutom kan även affärsnytta skapas i en cirkulär affärsmodell. Tobias förklarar att genom till exempel hyra ut en produkt möjliggör det större intäkt per produkt vilket även leder till fler användningstillfällen per produkt. På så vis minskas behovet av fysisk produktion. Affärsnytta kan skapas genom att;

 • Minska materialkostnader
 • Stärka relationer till kunder
 • Hantera risk (fluktuerande råvarupriser, nya regleringar, pandemier)
 • Förbättra återkoppling från kunder
 • Utforska nya intäktsströmmar
 • Utnyttja restflöden

Börja med nuläget
För att skapa en mer cirkulär affärsmodell börjar deltagarna i workshoppen med att fastställa nuläget i en linjär affärsmodell, utifrån rubriker som; Hur jobbar företaget idag? Vad är värdeerbjudandet, vilka kundsegment har företaget och hur ser intäktströmmarna ut? I nästa steg spånades det fritt kring hur de olika värdeerbjudandena kan göras mer cirkulära för att sedan mer i detalj specificera idéerna under respektive rubrik.

Vad ger en produkt värde?
I modellen fick punkten Kostnadsstruktur lite extra uppmärksamhet. Hänsyn behöver tas till produktens värde vid köp och hur mycket den minskar i värde under den period kunden använder den, om affärsmodellen bygger på att kunna sälja produkten vidare. Det diskuterades även vad som ger en produkt värde. Kan det spela in vem som använt produkten, om den funnits i stort varumärkes ägo eller någon influencer?

Resultat från workshoppen
Resultaten från workshoppen var kreativa och gav insikt om att det går att utveckla en linjär affärsmodell till att bli mer cirkulär, och att det går att tjäna pengar på det. Intäkterna kommer genom värdeerbjudanden som olika abonnemangserbjudanden, secondhandförsäljning, uthyrning, genom att rikta sig till fler branscher och kanske säsongsbetonade marknader. Skapa komponenter som kan appliceras till fler produkter. Paketera produkten så den kan ingå i en återförsäljares erbjudande. Till exempel kan skidutrustning ingå i en stughyra eller skidresa. Genom att öka utnyttjandegraden av en produkt ökar intäkten och resursförbrukningen kan minskas.

Ett förslag innehöll många tekniska förlag med sensorer som mäter av hur produkten används, hur mycket den används och när den behöver service. Tobias förklarar att just digitalisering är väldigt viktig för den cirkulära utvecklingen och möjliggör nya affärsmodeller.

Tips inför ditt arbete med Cirkulär Business Model Canvas
Tobias Jansson lämnade några generella tips inför arbetet med en cirkulär business model canvas.

-Fastna inte i detaljer, blanda inte nuläge och framtid. Att jobba med en canvas är inte en linjär process, det är nästan omöjligt att ta en ruta åt gången och sen gå vidare, de samverkar alla, det är det som är poängen med canvasen. Viktigt att tänka på är att man inte behöver pricka av alla grejer i rutorna, det gäller att hitta en till två saker i varje ruta som känns relevant att jobba med. Fastna inte i detaljer här, det är viktigare att bilda sig en övergripande uppfattning om affärsmodellen än att varje ruta ska vara ifylld. Syftet är att skapa en bild av helheten kring affärsmodellen. Om du fastnar i något, gå hellre vidare och gå tillbaka senare.


Missade du Tobias Jansson föreläsning eller vill se den igen? Genom att kostnadsfritt teckan ett medlemskap hos Circular Hub kan logga in i medlemsarean och se denna och tidigare webbinarier arrangerade av Circular Hub. TECKNA MEDLEMSKAP


Du måste godkänna