Om Circular Hub

Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland andra av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Västsverige ligger idag i framkant när det kommer till innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textiler, mode, inredning och möbler. Plattformen vill lyfta projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller och öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Därför bygger vi nu upp Circular Hub.

Visionen är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag.

I Västsverige finns en stor koncentration av företag inom textil, mode, inredning och möbler samt professionell kompetens inom akademi, institut och näringsliv. Många företag står inför ett paradigmskifte, att gå från det linjära till det cirkulära.

Science Park Borås inriktar sig på att arbeta med projektets del om cirkulärt mode & textilier och IDC inriktar sig på delen om möbler och inredning. Fokus ligger på arbete inom Västra Götalandsregionen samt samverkan med Halland.

Plattformens arbete ligger i linje med klimatstrategin Klimat 2030 som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Mer om Science Park Borås
Science Park Borås arbetar för att möjliggöra samhällsutvecklande innovationer i Boråsregionen. Vi tillhandahåller kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer och utgör en central del av det regionala innovationssystemet.

Mer om IDC West Sweden Skövde
IDC arbetar för attlångsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.