Skip to content

Inspireras av företags genomförande av Globala målen i Sverige

Cirkulär ekonomiglobala måleninspiration

Till år 2030 ska extrem fattigdom avskaffas, ojämlikheter minskas, fred främjas och klimatkrisen lösas. Detta är inte bara utmanande, det erbjuder också möjligheter. Ett inspirerande bildspel har skapats av UNDP, där människor från olika delar av näringslivet delar med sig av hur deras arbete och engagemang bidrar till genomförandet av Globala målen i Sverige.

Se bildspelet och inspireras här.


Du måste godkänna