Skip to content

Gör rätt från början – goda exempel från Circular materials conference

Material
Endast 8,6 procent av våra material är cirkulära. En cirkulär ekonomi handlar om kretsloppsmodeller där produkterna är producerade så att de kan återanvändas och återvinnas, för att ingå i ett tekniskt eller biologiskt kretslopp.

Nyligen höll RE:Source en session på circular materials conference med talare och deltagare från hela Norden. I RE:Sources session utmanade nytänkande företag som NORNORM, Atacac och Guringo våra invanda mönster när det gäller ägande, livslängd, prissättning och affärsmodeller.

Deltagare från projekt i RE:Sources stora satsning på cirkulär upphandling deltog också i sessionen och delade med sig av erfarenheter och insikter från praktiska exempel. De påminde om vikten av rätt kriterier och berättade om projektens arbete med att ta fram ett sådant stöd. För om inte kraven finns i upphandlingen kommer inte heller marknaden att leverera den cirkulära lösningen.

Ta del av highlights från presentationerna:
Emil Steenhouwer, NORNORM
Rickard Lindqvist, Atacac
Sven-Olof Ryding, IVL och Martina Thorsell, Sysav
Erik Lindvall, Guringo

Moderator för sessionen var RE:Sources innovationsledare Klas Cullbrand som gav en kort introduktion om vårt överuttag av material och vikten av att hela samhället ställer om och börjar göra rätt från början.
– De goda nyheterna är att det finns fantastiska affärsmöjligheter i det här nya sättet att tänka kring material. Många spännande företag är redan igång, säger han.
Samlingssida för alla presentationerna.


Circular Materials Conference är ett nordiskt forum för industriella, vetenskapliga och kommersiella framsteg inom cirkulär materialanvändning, som erbjuder unik insikt och debatt i seminarier, möten ansikte mot ansikte och nätverkande för internationella nyckelpersoner, akademiska och kommersiella, som vill vara i branschens framkant i en tid då vi står inför utmaningen att omvandla till cirkulära affärsmodeller för vår planets framtid.


Du måste godkänna