Skip to content

Föreläsare på AI + textil = sant?

Åsa Rudström, forskare RISE
Åsa är forskare, projektledare, koordinator, nätverkare och föreläsare, med en doktorsgrad i människa-maskin-interaktion. Aktiv i sammanhang där datadriven innovation, maskininlärning och AI används för att lösa praktiska utmaningar i samverkan med dem som behöver lösningarna.


Lyssna till Åsa kl 10:30 Vad menas med AI egentligen?

Lisa Schwarz Bour, forskare RISE
Lisa är områdesansvarig för materialåtervinning av textil. Arbetar med mekanisk bearbetning av textila material, kemiska återvinningsteknologier, sortering, RFID och digitala informationsbärare för textila material.


Lyssna till Lisa kl 11:00 Teknik för öppenhet och spårbarhet i den textila värdekedjan.

Nils-Krister Persson, docent Högskolan i Borås
Nils-Krister är en engagerad generalist som tagit vägen från fysik och molekylärbiologi till smarta textilier med syfte att förändra och förbättra samhället.


Lyssna till Nils-Krister kl 11:40 Textila utmaningar och möjligheter