Skip to content

Filmen som sätter den svenska möbelindustrin på världskartan

Circular HubInterior Cluster SwedenMöbel

RESPECT – Inside Swedish Design är en film framtagen av Interior Cluster Sweden med syfte att hjälpa svenska möbelföretag att stärka sina internationella relationer och sätta den svenska möbelindustrin på världskartan.

-Svenska naturresurser, specifikt hållbarhetstänk och värderingar, är långt ifrån uppenbara i alla länder och är något vi i Sverige är stolta över. Genom filmen används de som konkurrensfördelar för att stärka den svenska möbelindustrin på den internationella marknaden. Filmen blir en röst för de hållbara perspektiv som är karakteristiska för den svenska möbel- och interiörindustrin som representerar och särskiljer den designnation vi har idag. Skriver Interior Cluster Sweden på sin hemsida.

Läs mer om filmen

Inside Swedish Design är ett samarbete mellan Interior Cluster Sweden, Trä och Möbelföretagen (TMF) och Stockholm Furniture & Light Fair i syfte att öka närvaron av den svenska interiörindustrin på den globala marknaden.


Du måste godkänna