Skip to content

Temadag: Så gör du din produkt mer cirkulär

Välkommen till en temadag där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär produkt ska bli cirkulär.

Du får med dig kunskap om cirkulär ekonomi, tankesätt, steg och möjligheter kopplat till produkten utifrån olika cirkulära perspektiv så som; livslängd, cirkulära designstrategier, återanvändning och spårbarhet. Under dagen kommer vi workshoppa i grupp utifrån ett givet case. Efter workshopen få du med dig lösningar och tankesätt från de andra grupperna. Dagen ger dig nya konkreta tankesätt att ta med dig hem till din egen verksamhet.

När: Onsdagen den 1 september, kl 09:30-12:00.
Var: Online.
Målgrupp: Temadagen är för dig som är intresserad av att skapa cirkulära produkter. Vi vänder oss i första hand till små- och medelstora tillverkande företag.

ANMÄL DIG HÄR

Observera! Det är inte produkten i sig som är viktig under denna temadag utan det cirkulära systemet och vad som krävs för att skapa en cirkulär produkt.

Christian Bergman, Material ConneXion Skövde.

Workshopledare
Workshopledare och expert inom cirkulär ekonomi är Christian Bergman från Material Connexion Skövde. Christian jobbar som industriutvecklare innovation på IDC och har en bakgrund som lärare på Högskolan i Skövde inom bland annat produktutveckling och design.

Om Material ConneXion Skövde
Material ConneXion Skövde är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna.

Material ConneXion är ett världens största materialbibliotek som idag består av ca 8 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. Här finns materialkunskap för att hjälpa företag, organisationer och skolor för att skapa inspiration och information som leder till innovation, vare sig det gäller produktidéer, uppslag till cirkulära affärsmodeller eller nya materialval.


Temadagen arrangeras av IDC West Sweden AB i samverkan med ASSAR Industrial Innovation Arena och Circular Hub. Circular Hub drivs av Science Park Borås i samverkan med IDC West Sweden AB.


Du måste godkänna