Skip to content

Skrivarstuga med fokus på krav i upphandling av cirkulära möbler

Klimat 2030

Hållbar upphandling som verktyg
Klimat 2030 – kommunernas klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler

Välkommen till skrivarstuga med fokus på Klimat 2030-satsningen kommunernas klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler. Vi kommer dela med oss av handfasta tips på hur ni kan tillämpa löftet i era upphandlingar och arbeta med konkreta exempel tillsammans med sakkunniga på plats och med möjlighet till erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Cirkulära möbler i upphandling kan röra sig om flera olika områden, exempelvis:
• Hur kan vi upphandla så vi får in mer cirkulära inslag i inredningsprojekten?
• Hur kravställer vi reparation/rekonditionering av möbler?
• Hur upphandlar vi återbrukade möbler?
• Hur kan vi upphandla IT- plattformar/delningssystem för möbler?

Vad vill du att vi fokuserar på under skrivarstugan? Gå in på länken och ge oss ditt svar https://forms.office.com/r/8E6A64y3mt

Preliminärt program
13.00 Handfasta tips om hållbar upphandling kopplat till klimatlöfte 10
13.45 Fika
14.00 Workshop

Datum: måndag 20 juni, kl. 13.00-15.30
Plats: Göteborgsregionen, Anders personsgatan 8 416 64 Göteborg

Målgrupp: Upphandlare, miljö/hållbarhetsstrateger, lokalplanerare och andra berörda professioner i Göteborgsregionens medlemskommuner som antagit Klimatlöfte 10. Vi välkomnar även andra kommuner som är intresserade och vill arbeta med frågan i mån av plats. Maxantal 3 personer per kommun.

Anmälan: Anmäl dig genom att mejla Sarah Johnstone, sarah.johnstone@goteborgsregionen.se senast den 13 juni.

Frågor: Sarah Johnstone eller Maja Wadstein, maja.wadstein@goteborgsregionen.se

Varmt välkomna!


Du måste godkänna