Skip to content

Materialdriven design

Circular Hub tipsar
Tekniska data i all ära, men vissa saker får man inte ut ur en tabell. Att få känna på och uppleva materialen på riktigt är något helt annat och väcker inspi­ra­tionen mer än vad några siffror kan göra. Materi­al­bib­li­o­teket i Skövde har cirka 1600 material uppställda i sina hyllor och ytterligare material kan plockas fram ur lagret.

Under detta semiarium kommer Christian Bergman vid Material ConneXion Skövde att ge en föreläsning om materialdriven design. Föreläsningen kommer i korthet att handla om:

  • Cirkulär ekonomi – vad är det, hur designar vi produkter för att möjliggöra det, hur kan man anpassa sina affärsmodeller för att stödja det?
  • Skapa värde kring upplevelsen och känslor kring material
  • Inspirerande exempel kring hur företag jobbar fram nya produkter från spillmaterial
  • Nya spännande material, tillverkningsprocesser eller behandlingar inom olika områden
  • Biomimik
  • Hur man kan hitta olika material i databasen – och andra sätt att dra nytta av den

Tid: Onsdagen den 26 maj, 13:00 – 15:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av materialdriven design.

Boka din plats


Arrangeras av IDC West Sweden AB i samverkan med Material ConneXion Skövde och Göteborgs Tekniska College. Circular Hub drivs av Science Park Borås i samverkan med IDC West Sweden AB.


Du måste godkänna