Skip to content

AI + textil = sant ?

Circular HubRISEScience Park Borås

Hur kan AI bli ett stöd för de textila utmaningarna vi står mitt i? 99 % av vår tid har vi direktkontakt med textil, ett bra gränssnitt för att samla in data. Hur kan då AI hjälpa oss i detta?

Utöver föreläsningar diskuterar vi framtida tillämpningar för AI inom textil och mode i workshopen. Kan AI lösa alltifrån textil hållbarhet till konsumtionsbeteenden?

När? 19 september kl 10-15  (Registrering och fika 10.00-10.30)
Var? Do-tank Center i Textile Fashion Center i Borås

Ur programmet

10:30 Vad menas med AI egentligen? – Åsa Rudström, forskare RISE

11:00 Teknik för öppenhet och spårbarhet i den textila värdekedjan  – Lisa Schwarz Bour, forskare RISE

11:20 Sensor shirt keeps track of healt – Jan Wipemyr

11:40 Textila utmaningar och möjligheter – Nils-Krister Persson

12:00 Lunch

13:10 Workshop

14:45 Sammanfattning

Läs mer om några av föreläsarna

Workshopen är ett samarbete mellan Science Park Borås och RISE inom ramen för Circular Hub. EU-projektet Circular Hub finansieras främst av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.


Läs mer om Circular Hub på circularhub.se


Du måste godkänna