Skip to content

Slutseminarium: Conditional Design

Vi bjuder in till slutevent för Conditional Design. Programmet bjuder på panelsamtal kring cirkulär ekonomi, och slutresultaten från delprojekten kommer att presenteras. Välkommen!

Se programmet i sin helhet.

Datum: 1 december
Tid: 09:00-12:00
Plats: DO-tank Center, Skaraborgsvägen 3, Borås alternativt digitalt via Zoom

Anmälningslänk kommer inom kort. Har du några frågor eller redan nu vill anmäla dig till eventet? Kontakta Ellen Flybäck.


Conditional Design startade i mars 2020 med syftet att koppla samman cirkulära designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Målsättningen inom projektet är att applicera de cirkulära designprinciperna på deltagande verksamheters produkter, ta fram goda exempel samt underlag för utvärdering. En viktig del är också att skapa en förståelse och underlag för verksamheter att kunna presentera för sina ledningsgrupper för att skapa ett intresse i att investera i cirkulära affärsmodeller.

Läs mer om projektet här.


Du måste godkänna