Skip to content

Cirkulärt, biobaserat mode ska produceras i Europa

Textilindustrin är en industri med kraftigt negativ påverkan på miljön. Det vill det nystartade EU-projektet Herewear ändra på. Tanken är biobaserade produkter – producerade i Europa för konsumenter i Europa.

Värdekedjan inom mode är i dag linjär. Med EU-projektet Herewear ska kedjan revideras och modeindustrin istället skapa fokus på hållbarhet.

– Vi vet att det finns ett stort intresse från modeindustrin att tänka nytt och arbeta mer hållbart, men förändringarna som behöver göras är inte små utan rör hela affärsmodellen, säger Anne-Charlotte Hanning, forskare på RISE.

Det Herewear ska göra är att tillverka cirkulära produkter utifrån ny teknik och utveckling.
– Bland annat kommer vi använda tre nya råvarukällor för cellulosa, nämligen sjögräs, gödsel och halm samt den senaste tekniken för biobaserad polyester, berättar Anne-Charlotte Hanning.
Kläderna ska vara nedbrytbara och heller inte ge upphov till utsläpp av mikroplaster.

Transparensen är viktig. Fiberinnehållet i de färdiga kläderna kommer också att bli spårbart med blockkedjeteknik via insydda etiketter. Något som är viktigt inte minst ur återvinningssynpunkt.

Produktionen av prototyper ska ske mikrofabriker i Europa organiserade i regionala värdeskapande kluster eller via plattformsstödda nätverk.

RISE


Du måste godkänna