Kartläggning

Circular Hub har kartlagt ett antal projekt som har bäring på cirkulär ekonomi inom textil, mode och möbler.

Är du intresserad av att komplettera med ditt projekt på CircularHub.se?
Kontakta oss med en beskrivning om ditt cirkulära projekt!

 

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till ...
Läs Mer …
Hållbar Interiör - ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att erbjuda ett ...
Läs Mer …
Giftfritt från början - Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Giftfritt från början – Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport som verkar som underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö ...
Läs Mer …
Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

I en kandidatuppsats, skriven av Marika Strömberg vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, utreds sammansatta designmässiga kvaliteter ...
Läs Mer …
Bli en del av nätverket i Tillverka i Trä

Bli en del av nätverket i Tillverka i Trä

Projektet Tillverka i trä är en satsning från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin för att minska klimatpåverkan och gynna cirkulär ekonomi. Tillverka ...
Läs Mer …
Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr ...
Läs Mer …
Miljömärkning för inredningsprojekt

Miljömärkning för inredningsprojekt

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en miljömärkning för inredningsprojekt som ska säkerställa kvalité och hållbarhet i ...
Läs Mer …
Tredimensionell produktcirkularitet - en rapport från RISE

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och ...
Läs Mer …
Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder. Tillsammans arbetar ...
Läs Mer …
Cirkulära tvätterier

Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin ...
Läs Mer …
trådrulle

Trash-2-Cash

Project that aims to design high-quality products from zero-value waste textiles and fibres via design driven technologies. Collaboration with 18 ...
Läs Mer …
Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att ...
Läs Mer …
Intell - en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblers ...
Läs Mer …
Future Retail Lab

Future Retail Lab

Future Retail Lab by Sweden är en nationell satsning där Umeå i ett första steg används som testbädd där nya ...
Läs Mer …
tygrullar

0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

Projektets mål är att driva utveckling mot noll procent spill, hundra procent cirkularitet och positiv social påverkan genom att implementera ...
Läs Mer …
NeoCel

NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom ...
Läs Mer …
Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet ...
Läs Mer …
Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen ...
Läs Mer …