Skip to content

Circular Hub samverkar med forskningsprojektet F/Act Movement och re:textile

Nästan alla deltagare i F/ACT Movement säger sig ha ändrat sitt köpbeteende under forskningsprojektets gång,...

15 oktober, 2019

Visste du att…

Visste du att Circular Hub har mött över 70 företag och organisationer och pratat cirkulär ekonomi hittills...

4 oktober, 2019

WORKSHOP Agenda 2030 – Verktyg för hållbar utveckling i ditt företag

Välkommen på workshop kring Agenda 2030 och vad just du och ditt företag kan göra för att bidra till att...

4 oktober, 2019

Upphandla cirkulärt

IVL Svenska Miljöinstitutet leder under 2019 projektet ”Upphandlingskriterier för cirkulära produkter”,...

3 oktober, 2019

Cirkulär ekonomi: möbelbranschen ställer om

Vinnovaprojektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” bjuder in till öppen slutkonferens...

3 oktober, 2019

Circular Hub bygger kompetens kring cirkulära flöden och microfabriker

När Big Do anordnades i slutet av augusti, inom ramen för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, fanns...

24 september, 2019

Hur cirkulära är dina möbler?

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT. Genom att svara...

20 september, 2019

Vill ni ha hjälp att förverkliga er cirkulära idé?

Vill ni ha hjälp att förverkliga er cirkulära idé? C-VoUCHER ger stöd till företag i omstälningen från...

3 september, 2019

Circular Hub söker eventfilmare

Inbjudan till att lämna anbud. Vi söker nu samarbetspartners som kan stötta Circular Hub när det gäller...

2 september, 2019
mitt eurpoa

Så skapar IDC nytta för industrin i Skaraborg

IDC West Sweden AB har genom åren drivit ett antal projekt för att skapa utveckling och långsiktig hållbarhet...

30 augusti, 2019
Du måste godkänna