Skip to content

Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen

Circular Hub och Science Park Borås deltog tidigare i november på en workshop om återbruk och re:design i...

15 november, 2019

Slängda textilier fick nytt liv på Hackaton

Den 16-17 oktober arrangerades Circular Textile Hackathon för tredje gången i Do-tank Center i Borås. Det...

15 november, 2019

Circular Hub visar på möjligheterna att förena mode och hållbarhet

När WIN WIN Gothenburg Sustainability Award delades ut i slutet av oktober fanns Circular Hub med på ett hörn....

7 november, 2019

Circular Hub samverkar med F/Act Movement och re:textile

Nästan alla deltagare i F/ACT Movement säger sig ha ändrat sitt köpbeteende under forskningsprojektets gång,...

15 oktober, 2019

Visste du att…

Visste du att Circular Hub har mött över 70 företag och organisationer och pratat cirkulär ekonomi hittills...

4 oktober, 2019

WORKSHOP Agenda 2030 – Verktyg för hållbar utveckling i ditt företag

Välkommen på workshop kring Agenda 2030 och vad just du och ditt företag kan göra för att bidra till att...

4 oktober, 2019

Upphandla cirkulärt

IVL Svenska Miljöinstitutet leder under 2019 projektet ”Upphandlingskriterier för cirkulära produkter”,...

3 oktober, 2019

Cirkulär ekonomi: möbelbranschen ställer om

Vinnovaprojektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” bjuder in till öppen slutkonferens...

3 oktober, 2019

Circular Hub bygger kompetens kring cirkulära flöden och microfabriker

När Big Do anordnades i slutet av augusti, inom ramen för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, fanns...

24 september, 2019

Hur cirkulära är dina möbler?

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT. Genom att svara...

20 september, 2019
Du måste godkänna