Skip to content

Hejco revolutionerar med återvunna arbetskläder

Varje år designar, producerar och skickar Hejco hundratusentals arbetskläder till kunder runtom i Europa....

14 juni, 2019

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi Som projektägare, beställare eller projektledare...

14 juni, 2019

The Circular Design Guide

The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära...

14 juni, 2019

Världens första miljödeklarerade klädkollektion

När Fristads ville utveckla en hållbar kollektion frågade de sig hur de skulle kunna bevisa att kläderna...

14 juni, 2019

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital...

12 juni, 2019

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbetar för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som...

12 juni, 2019

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal....

12 juni, 2019

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt...

12 juni, 2019

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter,...

12 juni, 2019

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete...

12 juni, 2019
Du måste godkänna