Skip to content

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft,

Delprojekt av projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft”som IVA genomförde...

12 juni, 2019

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital...

12 juni, 2019

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning....

12 juni, 2019

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt...

12 juni, 2019

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter,...

12 juni, 2019

Searching for Circles

Hur förhåller sig en möbeldesigner till begrepp som hållbarhet och cirkularitet? Det fick andraårsstudenterna...

12 juni, 2019

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig...

12 juni, 2019

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal....

12 juni, 2019

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete...

12 juni, 2019

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att...

12 juni, 2019
Du måste godkänna