Skip to content

Anna Carter och Hanna Hagqvist

Hjo kommun organiserar en cirkulär möbelhantering

Hjo kommun ökar cirkulationen på möbler och iordningställer även ett centralt möbelförråd för att minska...

2 June, 2021

Gör rätt från början – goda exempel från Circular materials conference

Endast 8,6 procent av våra material är cirkulära. En cirkulär ekonomi handlar om kretsloppsmodeller där...

28 May, 2021

Digitala lösningar för återbruk kan underlätta för kommuner att nå sina hållbarhetsmål

I en förstudie har Place2place intervjuat 26 kommuner om deras intresse för att digitalisera sin process kring...

24 May, 2021

Möbelåterbruket ska öka i Västra Götalandsregionen

I ett pressmeddelande skriver Västra Götalandsregionen att GrönBlå Samverkan i sitt budgetförslag för...

12 May, 2021

Så ger en cirkulär affärsmodell både affärsnytta och miljönytta

Att skapa en cirkulär affärsmodell innebär bland annat att djupdyka i vad som ger din produkt värde genom...

11 May, 2021

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga...

4 May, 2021

Tips för att skapa mer cirkulära produkter

Under en workshop: “Få det att en produkt att bli cirkulär”, arrangerad av Circular Hub, jobbades...

29 April, 2021

Biolyftet ökar kunskap och användande av biobaserade och återvunna material

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna...

8 April, 2021

Fakta om förnybara och återvunna material

Företagsutbildningen BioLyftet ökar kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna material. Utbildningarna...

5 April, 2021

EcoDesignStudio

Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete, och är ett effektivt...

30 March, 2021
Du måste godkänna