Skip to content

TWOOD Textile-wood

AffärsmodellKonsumtionRe:use

TWOOD (Textile-wood) är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill/jeans. Syftet med projektet som helhet var att skapa förutsättningarna för att initiera industriell produktion av TWOOD-material, både ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. Målet var en affärsmodell baserad på marknadsanalysen samt att ta fram prototypprodukter i samarbete med kommersiell aktör.
Projektdeltagare var Wargön Innovation och Twood AB, Smart Textiles, Loopfactory


Du måste godkänna