Skip to content

TexChain – genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

DigitaliseringRe:designRe:use

Syftet är att påvisa förutsättningarna för en etablering av en digital plattform för handel med sekundär textil råvara, detta för att skapa en cirkulär värdekedja inom en eftersatt bransch utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att klargöra förutsättningar, behov och vinster med cirkulära flöden och öka spridningen inom industrin för att attrahera ytterligare projektpartners till nästa fas. Tolv bolag från näringslivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE är involverade i projektet.


Du måste godkänna