Skip to content

Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA

AffärsmodellDigitaliseringKonsumtionProduktdesignRe:designRe:useSpårbarhet

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Det sker genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg för arbetet. Initiativets vision är att Sveriges mode- och textilindustri ska leda vägen och vara klimatpositiv i god tid före år 2050.


Du måste godkänna