Skip to content

Streamateria – bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

AffärsmodellBiobaseradDesignKonsumtion

Projektet syftar till att förändra värdekedjan för textila produkter, hur och av vad de textila materialen produceras och hur produkter kommer konsumenterna till godo. Projektet tar avstamp i ett nytt bionedbrytbart material – Streamateria. Målet är att bryta dagens långa och komplexa värdekedja genom att föra brukaren närmare producent av såväl material som utformning/design och produktion.


Du måste godkänna