Skip to content

Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Produktdesign

Syftet med projektet är att finna och utvärdera lämplig miljövänlig ickefluorerad kemi i kombination med olika textila strukturer för att uppnå smutsavvisande fordonstextil. Målet med projektet är att demonstrera detta koncept i en fullskalig produktionslina och genom utvärderade prototyper.


Du måste godkänna