Skip to content

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

ProduktdesignSpårbarhet

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) för användning inom den svenska textilindustrin. Ersättaren kommer vara baserad på silika, ett miljövänligt material, som idag används i traditionell coating-teknologi.


Du måste godkänna