Skip to content

Re:textile

AffärsmodellDigitaliseringKonsumtionProduktdesignRe:designRe:useSpårbarhet

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs i samverkan med flera stora varumärken, återförsäljare, organisationer och andra intressenter.


Du måste godkänna