Skip to content

Re:invent och Re:make hackathon

AffärsmodellÅtervinningDigitaliseringKonsumtionMaterialProduktdesignRe:designRe:useSpårbarhet

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.


Du måste godkänna