Skip to content

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

AffärsmodellDigitaliseringKonsumtionRe:designRe:useSpårbarhet

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt vilka möjligheter det finns för återbruk av inredning och interiöra byggprodukter i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler.


Du måste godkänna