Skip to content

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Re:design

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat nyttjande av textilavfall.


Du måste godkänna