Skip to content

Nontoxtex

KonsumtionSpårbarhet

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett av resultaten är ett förslag på enkelt informationsmaterial till förskolorna, både för personal och vårdnadshavare.


Du måste godkänna