Skip to content

NeoCel

BiobaseradRe:design

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä- och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali.

Partners är VTTKatty Fashion, FOV, Fabrics,Söktas Dokuma, Ing. A. Maurer, Andritz, Re:Newcell, Domsjö, Fabriker, AkzoNobelAB, Enzymes, Roal, LIST Technology.


Du måste godkänna