Skip to content

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

AffärsmodellÅtervinningDigitaliseringKonsumtionMaterialProduktdesignRe:designRe:useSpårbarhet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. C-måttet tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Tillsammans med 18 företag har måttet testats på verkliga produkter, bland annat inredningsprodukter.


Du måste godkänna