Skip to content

Logistikplattform för textilbranschen

Spårbarhet

Syftet med projektet är att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen ska ge stöd för ökade krav på transparent information och insyn i värdekedjan samt bidra till att minimera arbetsinsats, råvaror och transporter och främja ett hållbart logistikflöde.


Du måste godkänna