Skip to content

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Projektet innebär att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Få en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus.

Projektet är en samverkan mellan Karlstads universitet och företaget Re:newcell.


Du måste godkänna