Skip to content

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

DigitaliseringKonsumtionRe:useSpårbarhet

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblernas och inventariernas status. Målet är att utveckla en webbplattform för inventering så att användare, inredningsarkitekter och producenter får tillgång till data om möbler och inventarier. På så sätt förväntas produkternas cirkulära livscykel stärkas och deras livslängd förlängas.


Du måste godkänna