Skip to content

Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier – En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

AffärsmodellKonsumtionRe:use

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna en hållbar hantering av textilier. Målet med projektet är att hitta en affärsmodell som bidrar till en omställning till cirkulär ekonomi och som ökar incitamenten för kommuner att bidra till en hållbar utveckling gällande textilier.


Du måste godkänna