Skip to content

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Re:design

Projektet syftar till att studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall. Polyesteravfallet som bland annat uppkommer i textilindustri, möbeltillverkning och i fordonsindustri går idag till förbränning. Inom projektet ska metoder för depolymerisering av materialet samt syntetisering av mjukgörare undersökas. Ett lyckat resultat från projektet kan på längre sikt bidra till en ökad användning av sekundära råvaror.


Du måste godkänna