Skip to content

Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

DigitaliseringKonsumtion

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att utveckla lärande och reflekterande affärslogik baserat på digital tjänsteinnovation. Målet är att öka företagens kunskap om digitalisering och hållbara affärsmodeller.


Du måste godkänna