Skip to content

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

KonsumtionRe:use

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare – snarare än hinder – för övergången till cirkulära affärsmodeller. Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. Projektet genomförs i samarbete med tillverkande företag, såsom Kinnarps AB och bankfinansaktörer.


Du måste godkänna