Skip to content

Etablera närodlad textil i Sverige

BiobaseradRe:design

Ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att på en övergripande nivå skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, dels genom att ta fram enskilda exempel som proof-of-concept. Syftet är att undersöka om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Bakom projektet står företag, forskningsinstitut och akademi som under tre år ska samarbeta för att skapa hållbar produktion av nya textilfiber från skogsråvara eller återvunnen biobaserade textil.


Du måste godkänna