Skip to content

Cirkulära tvätterier

AffärsmodellRe:designRe:use

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin livslängd. Vatten, energi och kemikalier sparas och tvätteriet minskar sin avfallsmängd. Projektet drivs i samarbete med företaget Textilia.


Du måste godkänna