Skip to content

Circular Design Speeds

AffärsmodellDigitalisieringKonsumtion

Forskningsprojektet Circular Design Speeds syftar till att utmana gränserna för “fast” och “slow” fashion genom att testa nya koncept för hållbar design i en industrikontext.

Projektet Circular Design Speeds är ett resultat av Mistra Future Fashions ambition att driva systemförändring genom att möjliggöra samarbetet mellan designforskare vid University of the Arts London och branschinsikt från Filippa K. Utifrån resultat från ytterligare discipliner har textilforskarna Professor Rebecca Earley & Dr Kate Goldsworthy från Center for Circular Design (UAL) lett projektet i nära samarbete med Elin Larsson, Sustainability Director hos Filippa K.


Du måste godkänna