Skip to content

Befria Möblerna! En studie om farliga ämnen inom möbelindustrin – och hur vi kan ersätta dem med bättre alternativ

ForskningMöbel
Under hösten genomförde RISE genom Interior Cluster Sweden en undersökning bland Svenska möbelproducenter, där vi kartlade
materialanvändningen och kunskapen om farliga material inom möbelindustrin.

Så här skriver RISE i en sammanställning från studien:

Sammantaget ser vi ett stort engagemang och en bred kunskap, där branschen som helhet väljer hållbara material i så hög utsträckning det
går. Vi har kunnat urskilja framförallt några områden där dagens materialutbud inte helt kan tillgodose de krav som vi och branschen har:

 1. Lacker. Många väljer att använda vattenbaserade lacker framför tvåkomponentslacker av miljöskäl. Dessa lacker tål dock inte descificering. Idag är detta framförallt ett problem i sjukvårdsmiljöer. Men med ett växande behov av att desinficera även i andra miljöer är detta ett område som behöver utvecklas.
 2. Polyuretanskum. Används i stor utsträckning, men går inte att återvinna. Vissa producenter löser problemet med att designa bort skummet helt. Andra väljer att använda Naturlatex, som är lite dyrare och har lite sämre egenskaper.
  Forskning pågår inom området, bl.a. på RISE, där man försöker framställa biobaserade alternativ.
 3. Lim i skivmaterial. Kan innehålla farliga ämnen. Här finns befintliga alternativ som skulle kunna ersätta de sämre alternativen, och det
  pågår forskning bl.a. på RISE för att framställa limmer från biomaterial.
 4. Plastdetaljer, såsom möbeltassar och småkomponenter. De produkter som är baserade på fossila material borde ersättas med biobaserade alternativ. Det finns såklart flera områden där bättre altternativ skulle behövas. Inom textila material, läder och konstläder finns några problemområden i form av brandskyddsmedel, fossila plaster och infärgning. Utmaningen här ligger till viss del i att beställaren ofta själv väljer klädsel.
  Många producenter har ett standardval att utgå ifrån.
  Vår vision är att samla möbelbranschen kring några av de största problemställningarna för att hitta lösningar som gynnar Svensk möbelindustri som helhet, men framförallt vår gemensamma livsmiljö. För oss är hållbara och miljövänliga material inte ett konkurrensmedel, utan något som behöver genomföras med samarbete. Inom ramarna för ”Befria Möblerna” har vi lagt grunden för en sådan vision, och vår önskan är att genomföra den tillsammans med Svenska möbelbranschen, för att ta fram nya och bättre materiallösningar.

Läs hela sammanställningen


Du måste godkänna