Skip to content

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

KonsumtionRe:use

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter, samt att utveckla en arbetsguide som underlättar ökat återbruk av dessa produkter i samband med lokalanpassningar. Projektet har letts av IVL Svenska miljöinstitutet. Deltagande projektpartners har varit Tenant & Partner, Chalmersfastigheter och Spectrum arkitekter.


Du måste godkänna