Skip to content

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

ÅtervinningKonsumtionRe:designRe:useSpårbarhet

Projektet arbetar för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. Projektets arbetspaket är: Kundarena, produkt- och marknadsutveckling, märkning och spårbarhet, samt kommunikation.

Projektets slutrapport


Du måste godkänna