Dagsarkiv: 16 december, 2022

1 inlägg

Stort engagemang kring cirkulära arbetskläder

Vid en digital mässa om cirkulära arbetskläder presenterades både pågående forskning och cirkulära affärsidéer för drygt 70 deltagare. Den digitala mässan arrangerades av Cirkulär kommun och Textile & Fashion 2030, som ett led i arbetet att öka medvetenheten och kunskapen kring cirkulära upphandlingar av arbetskläder och kring de cirkulära lösningar […]